Petrol Energetski centar

PETROL ENERGETSKI CENTAR

Petrol Energetski centar posluje u sklopu Odjela energetskih rješenja za kućanstva i male poslovne potrošače jednog od najvećih energetskih društava u regiji, Petrola. Moderan koncept energetskog centra nudi učinkovita rješenja za štedljivo, zdravo i ekološko grijanje i hlađenje objekata, kao i pripremu tople sanitarne vode. Posjetite nas, informirajte se, povoljno nabavite opremu .. vidimo se!

kategorija | kućanstvo i namještaj