07
ožujak
2016

Prijavi se i osvoji proljetni shopping u Westgateu

Iskoristite sjajnu priliku za besplatni proljetni shopping u vašem omiljenom shopping centru – prijavite se za primanje Westgateovih newsletter i SMS obavijesti i osvojite fantastične nagrade!

Očekuje vas:

1. nagrada: Westgate poklon-kartica u vrijednosti 1000 kuna,
2. nagrada: Westgate poklon-kartica u vrijednosti 500 kuna

 U nagradnom izvlačenje sudjelujete ispunjavanjem traženih podataka u obrazac na linku OVDJE.

Najsretnije sudionike nagradne igre koji se od 7.3. do 22.4.2016. prijave za primanje newsletter i SMS novosti Westgate nagrađuje sjajnim proljetnim shoppingom!

Pravila nagradne igre
‟PRIJAVI SE I OSVOJI PROLJETNI SHOPPING U WESTGATEU”

Članak 1.

Prema ovim pravilima BBDO Zagreb d.o.o., 10000 Zagreb, Šoštarićeva 10, OIB: 39157666333, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru naziva ‟PRIJAVI SE I OSVOJI PROLJETNI SHOPPING U WESTGATEU” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za klijenta Trgovački Centar Zagreb (u daljnjem tekstu: Trgovački Centar Zagreb).

 

Članak 2.

Nagradna igra počinje 7.3.2016. i traje do 22.4.2016., a odvija se na facebook stranici Westgate Shopping Cityja (https://www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb/). Finalno izvlačenje održat će se 25.4.2016.

 

Članak 3.

Pravilnik Nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljen na internetu, nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

 

Članak 4.

Ovim pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

 

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u nekoj od nagradnih igara Priređivača.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji. Pravne osobe ne mogu sudjelovati u Nagradnoj igri.

 

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnikom nagrade, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime i adresu

 

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri:

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani RH koji se u periodu od 7.3.2016. do 22.4.2016. prijave na dobivanje biltena odnosno promotivnih novosti (eng: Newsletter) i SMS poruka upisom e-maila i broja mobitela u za to predviđena polja na internetskoj stranici Priređivača.

Sudjelovanje u Nagradnoj igri sudionik ostvaruje tako da popuni zadana polja: ime i prezime, e-mail i broj mobilnog telefona odnosno potvrdi slanje podataka klikom na gumb „Pošalji“ (dalje u tekstu: Prijava).

Ostavljanjem svojih podataka koji se traže i sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Priređivača.

 

Članak 7.

Nagradni fond sastoji se od dobara i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.500 HRK.
 

1. nagrada: Westgate poklon-kartica u vrijednosti 1000 kuna,
2. nagrada: Westgate poklon-kartica u vrijednosti 500 kuna.


Dobitnici će nagrade preuzeti u Westgate Shopping Cityju u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi. 

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi.

Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitniku nagrade uz primopredajni zapisnik. 

 

Članak 8.

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača nagradne igre www.westgate-shopping.com te na Facebook stranici https://www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb/.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni e-mailom i/ili telefonom o dobitku nagrade u roku od 2 (dva) dana.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Dobitnik Nagradne igre isto tako pristaje potpisati zapisnik prilikom preuzimanja nagrade.

 

Članak 9.

Dobitnik nagrade bit će izvučen slučajnim odobirom.

Izvlačenje će se održati u prostorijama Trgovačkog Centa Zagreb, Zaprešićka 2, Jablanovac, datuma 25.4.2016. u prisustvu 3-člane komisije za izvlačenje. O načinu preuzimanja nagrade dobitnik će biti obaviješten e-mailom, odmah po izvlačenju nagrade, a najkasnije u roku od 2 dana. Dostava dobitaka bit će provedena u skladu sa zakonom. 

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. 

 

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/16-01/91

URBROJ: 513-07-21-01/16-2

Zagreb, 29. veljače 2016.