20
listopad
2017

 KUPUJ SA STILOM I ODVEZI SE S NOVIM AUTOMOBILOM

U ponedjeljak, 4.12.2017. održano je izvlačenje dobitnika nagradne igre „Kupuj sa stilom i odvezi se novim automobilom“. Fantastičnu nagradu, novi Golf TDI Comfortline osvojio je Miroslav Ciglenečki iz Jablanovca. Čestitamo!

Pravila nagradne igre

Članak 1.

Prema ovim pravilima BBDO Zagreb d.o.o., 10000 Zagreb, Šoštarićeva 10, OIB: 39157666333, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru naziva „ KUPUJ SA STILOM I ODVEZI SE S NOVIM AUTOMOBILOM (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za klijenta Trgovački Centar Zagreb d.o.o.

 

Članak 2.

Nagradna igra počinje 20.10.2017. i traje do 30.11.2017., a odvija se u Trgovačkom centru Zagreb (Westgate Shopping Cityju), Zaprešićka 2, Jablanovac, 10 290 Zaprešić, Finalno izvlačenje održat će se 4.12.2017.

 

Članak 3.

Pravilnik Nagradne igre bit će, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija, objavljen na web stranici www.westgate-shopping.com te na Facebook stranici www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb/ i na webu Večernjeg lista www.vecernji.hr, nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

 

Članak 4.

Ovim pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u nekoj od nagradnih igara Priređivača. U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji. Pravne osobe ne mogu sudjelovati u Nagradnoj igri.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnikom nagrade, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime i adresu.

 

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri:

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani RH koji u periodu od 20.10. do 30.11.2017.

a) kupe u vrijednosti od 100,00 kn i više u trgovinama Westgate Shopping Cityja
b) popune kupon koji su dobili kod Info pulta i ubace popunjeni kupon u mjesto predviđeno za kupone koje se nalazi kod Info pulta.

Za svaki račun za kupovinu od 100 kn i više kupac dobiva 1 kupon. Korisnik ima pravo neograničen broj puta sudjelovati u nagradnoj igri.

Na pravilno popunjeni kupon moraju biti upisane sljedeće informacije:

- ime
- prezime
- mjesto stanovanja
- poštanski broj
- telefonski broj
- e mail adresu
- broj računa ostvarene kupnje
- izjava o prihvaćanju pravila nagradne igre

U nagradnu igru ulaze kuponi s računom koji su pravilno i u potpunosti ispunjeni te zaprimljeni do 30.11.2017. godine (uključujući i 30.11.2107. godine).

Sudionik je dužan čuvati račun do kraja nagrade igre, jer ukoliko bude izvučen neće moći preuzeti nagradu bez predočenja računa.

Organizator zadržava pravo provjere podataka upisanih na dobitnim kuponima. Prilikom preuzimanja nagrade Organizator će zatražiti od dobitnika da mu predoči osobnu iskaznicu. Bez predočenja osobne iskaznice Organizator neće biti obvezan uručiti nagradu izvučenom dobitniku.

 

Članak 7.

Nagradni fond sastoji se od automobila marke Volkswagen GOLF TDI Comfortline, boje Deep Black Perleffekt, 4 vrata, kojeg dobitnik ne može zamijeniti za novac niti za bilo koju drugu nagradu.

Ukupna vrijednost nagrade iznosi 189.337,57 HRK sa uključenim PDV-om i PPMV-om.

Troškove registracije i automobilskog osiguranja pokriva dobitnik, odnosno ti troškovi nisu dio nagrade.
Dobitnik će nagradu preuzeti u Westgate Shopping Cityju u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi. Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi.

Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitniku nagrade uz primopredajni zapisnik.

 

Članak 8.

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača nagradne igre www.westgate-shopping.com, na Facebook stranici www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb/ i u Večernjem listu.

Dobitnik nagrade bit će obaviješten e-mailom i/ili telefonom o dobitku nagrade u roku od 2 (dva) dana. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Dobitnik Nagradne igre isto tako pristaje potpisati zapisnik prilikom preuzimanja nagrade.

 

Članak 9.

Dobitnik nagrade biti će izvučen slučajnim odobirom.

Izvlačenje će se održati u prostorijama Trgovačkog centra Zagreb, Zaprešićka 2, Jablanovac, 10 290 Zaprešić, datuma 4.12.2017. a nadgledati će ga javni bilježnik i tročlano povjerenstvo. O načinu preuzimanja nagrade dobitnik će biti obavješten e-mailom i/ili telefonom, odmah po izvlačenju nagrade, a najkasnije u roku od 2 dana. Dostava dobitaka bit će provedena u skladu sa zakonom.

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

 

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Klasa: UP/I-460-02/17-01/549
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/17-3
U Zagrebu, 03. listopada 2017.