Upravljanje centrom

 

 

WESTGATE Shopping City

Trgovački Centar Zagreb d.o.o.
Zaprešićka 2, Jablanovec
10290 Zaprešić

UPRAVA:
Tel: +385/1/555 3322
Fax: +385/1/555 3344

Info telefon: +385/1/555 33 33
Email: [email protected]
www.westgate-shopping.com

 

DIREKTOR CENTRA

Stjepan Iveljić
Direktor
[email protected]

ASISTENT UPRAVE

Irena Krobot
Asistent Uprave
Tel: +385/1/555 33 55
Fax: +385/1/555 33 44
[email protected]
• Kontakt i koordinacija sastanaka s najmoprimcima i partnerima
• Kontrola i provedba administrativnih poslova
• Izrada i kontrola budžeta nabave, administracije i internih kadrova

KID’S WORLD

Marina Mihaldinec
Referent Uprave
Tel: +385/1/555 33 02
Fax: +385/1/555 33 44
[email protected]

LEASING

Josipa Glumpak
zakup
Tel: +385/1/555 33 38
[email protected]

Katja Hlup
zakup
Tel: +385/1/555 33 38
[email protected]

Silvija Kuharić Perica
zakup
Tel: +385/1/555 33 66
[email protected] 

MARKETING

Erna Žganjar
Voditeljica marketinga
[email protected]
• Izrada i kontrola provedbe budžeta marketinga
• Prezentacija i komunikacija prema medijima te kontrola pratećih službi
• Koordinacija rada s marketinškim agencijama
• Koordinacija i organizacija evenata i promocija

Ivana Lunko
Asistentica marketinga
[email protected]

OPERATIVNI POSLOVI CENTRA

Tel: +385/1/555 33 22

Dragan Petrović
Centar Manager
[email protected]
• Koordinacija sveobuhvatnih operativnih poslova unutar Centra
• Kratkoročni najmovi prostora i štandova unutar Centra

Mladen Lenartić
Backoffice
[email protected]
• Kontrola i provedba promidžbenih aktivnosti zakupaca i Centra
• Kontrola i provedba tehničkih pitanja unutar i izvan Centra

RAČUNOVODSTVO

Tel: +385/1/555 33 35, +385/1/555 33 36

Milja Marić
Voditeljica računovodstva
[email protected]

Monika Špoljar
Računovodstvo
[email protected]

Alen Arambašić
Controlling
[email protected]