01
rujan
2016

Izvučeni dobitnici Westgateove SMS nagradne igre

U srijedu, 28. rujna 2016. održano je izvlačenje dobitnika glavne nagrade SMS nagradne igre „Kad igraš onda i osvajaš“ u Westgate Shopping Cityju. Sretni dobitnik putovanja u Legoland i Minimundus za cijelu obitelj je:

Josipa Jelčić Bjelajac
Brazilska 12, Zagreb

Tjedni dobitnici:

Dobitnici 5.9.

Andriana Šupe – poklon bon United Colors of Benetton
Ivo Hrdalo – poklon bon Algoritam MK


Dobitnici 12.9.

Karla Kuzle - poklon bon Models Fashion Store
Ante Barbarosa – poklon bon Shooster
 

Dobitnici 19.9.

Nevenka Andrić - poklon bon Nike
Katarina Ventin Siljan - poklon bon Reserved

Westgate čestita svim dobitnicima!

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Kad se igraš onda i osvajaš!”

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Kad se igraš onda i osvajaš!” je Trgovački Centar Zagreb d.o.o., Zaprešićka 2, Jablanovec, 10290 Zaprešić, OIB 57136792631.

 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje u razdoblju od 30.08. do 26.09.2016. godine na teritoriju Republike Hrvatske.

Nagradna igra se priređuje u svrhu promidžbe priređivača te unapređenja prodaje proizvoda u svim prodajnim kanalima.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj trgovini u trgovačkom centru Westgate Shopping City ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 100,00 kuna na jednom računu te pošalju SMS sljedećeg sadržaja: WESTGATE, ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja (ulica, kućni broj i mjesto), i broj računa na broj 60036 (cijena SMS-a 2,40 sa PDVom).

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka.

Isti broj računa dozvoljeno je poslati samo jednom. Ukoliko se isti broj računa ponovno pošalje s istog ili drugog broja mobitela ta će prijava biti proglašena nevažećom. U jednoj SMS poruci može se poslati samo jedan broj računa. Primjer slanja SMS poruke s brojem računa: WESTGATE, Mario Ivic, [email protected], Ilica 6, Zagreb, 00936.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka dopisom na adresu Priređivača odnosno odjavom putem obrasca na web stranici priređivača.

Članak 4.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre bit će objavljena na internet stranici www.westgate-shopping.com i Facebook stranici Westgate Shopping City Zagreb www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb uz navođenje klase i urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:

Nagrada

Maloprodajna cijena

Količina

Vrsta nagrade

Glavna nagrada - Putovanje u Legoland u vrijednosti od 6.060,00 kn

6.060,00 kn

1

GLAVNA NAGRADA

1. tjedan – poklon bon United Colors of Benetton od 1.000,00 kn

 – poklon bon Algoritam Profil Mozaik od 1.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

1

1

tjedna nagrada

tjedna nagrada

2. tjedan – poklon bon Shooster od 1.000,00 kn

– poklon bon Models Fashion Store od 1.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

1

1

tjedna nagrada

tjedna nagrada

3. tjedan – poklon bon Nike od 1.000,00 kn

 – poklon bon Reserved od 1.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

1

1

tjedna nagrada

tjedna nagrada

Ukupni fond nagrada: 12.060,00 kn

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa, tj. 603,00 kn.

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Dobitnici nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od onih pravilima utvrđenih iznosa.

 

Članak 6.

RASPORED IZVLAČENJA

12.9.2016

Datum izvlačenja

Nagrada

Vrijednost nagrade

5.9.2016

Poklon bon United Colors of Benetton od 1.000,00 kn

Poklon bon Algoritam Profil Mozaik od 1.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

12.9.2016

Poklon bon Shooster od 1.000,00 kn

Poklon bon Models Fashion Store od 1.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

19.9.2016

Poklon bon Nike od 1.000,00 kn

Poklon bon Reserved od 1.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

28.9.2016

Putovanje u Legoland u vrijednosti od 6.060,00 kn

6.060,00 kn

 

Članak 7.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internet stranici Priređivača nagradne igre www.westgate-shopping.com i Facebook stranici Priređivača nagradne igre www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb dana 29. rujna 2016.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonom o dobitku nagrade u roku od 2 (dva) dana te pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od petnaest (15) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem na adresu koju je korisnik naveo pri sudjelovanju.

 

Članak 8.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).

 

Članak 9.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnici glavne nagrade će o dobitku biti obaviješteni u roku od sedam (7) dana od izvlačenja. Datum putovanja u Legoland je 8. listopada 2016. Priređivač nagradne igre zadržava pravo izmjene datuma putovanja, o čemu će dobitnici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju otkaza putovanja, dobitniku glavne nagrade osigurava se druga nagrada u istom novčanom iznosu. Dobitnici tjedne nagrade će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti tjedne nagrade u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podići u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

 

Članak 10.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom te priložiti račun kojim su prijavili sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre “Kad se igraš onda i osvajaš!” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

POGREŠNE I NEREGULARNE SMS PORUKE

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.

Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 13.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.westgate-shopping.com i Facebook stranice www.facebook.com/WestgateShoppingCityZagreb.

 

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Trgovački Centar Zagreb d.o.o.

KLASA: UP/I-460-02/16-01/555

URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Zagreb, 19. kolovoz 2016